ZEBRANIA Z RODZICAMI / DYŻURY WYCHOWAWCÓW
 
zebrania w I półroczu
 
11.09.2019r. (środa)                         zebranie inauguracyjne
Klasy I
godz. 1730                                          Zebranie rodziców z dyrektor szkoły (udział
wychowawców klas)
                                                           Spotkania z wychowawcami w salach
                                                                                                                                         
 
12.09.2019r. (czwartek)                         zebranie inauguracyjne
Klasy II – III
godz. 1630                                          Zebranie rodziców z dyrektor szkoły (udział wychowawców klas)
                                                           Spotkania z wychowawcami w salach
 
06.11.2019 r. (środa)
Klasy I – III  
godz. 1630                                          Spotkania z wychowawcami
godz. 1700 – 1800                                Dyżur nauczycieli w salach
 
15.01.2020 r. (środa)
Klasy I – III  
godz. 1530 – 1630                                Dyżur wychowawcy (propozycje ocen)

22.01.2020 r. (środa)                        zebranie podsumowujące I półrocze
Klasy I – III  
godz. 1730                                           Spotkania z wychowawcami
godz. 1815 – 1915                                Dyżur nauczycieli w salach
 
zebrania w II półroczu
 
18.03.2020r. (środa)
Klasy I - III   
godz. 1630                                           Spotkania z wychowawcami
godz. 1700 – 1800                                Dyżur nauczycieli w salach
 
15.04.2020 r. (środa)
Klasy III
godz. 1530 – 1615                                Dyżur wychowawcy (propozycje ocen)
 
20.05.2020 r. (środa)
Klasy I – II   
godz. 1630                                          Spotkania z wychowawcami
godz. 1700 – 1800                                Dyżur nauczycieli w salach
 
15.06.2020 r. (poniedziałek)
Klasy I – II   
godz. 1530 – 1630                                Dyżur wychowawcy (propozycje ocen)