ZEBRANIA Z RODZICAMI / DYŻURY WYCHOWAWCÓW
 
zebrania w I półroczu

10.09.2020r. (czwartek) 
zebranie inauguracyjne

Klasy I     Zebranie rodziców z Dyrektor Szkoły na Forum  (udział  wychowawców klas)
      Spotkania z wychowawcami w salach
godz. 1600
I a – sala nr 11
I b – sala nr 9
I c – świetlica
I d – korytarz – pierwsze piętro mały segment
godz. 1800
I e – sala nr 11
I f – sala nr 9
I g – świetlica
I h – korytarz – pierwsze piętro mały segment
                                                                
10.09.2020r.(czwartek)
zebranie inauguracyjne on - line
Klasy II - III
godz. 1700   Spotkania z wychowawcami
                                    
04.11.2020 r. (środa)
Klasy I – III   
godz. 1630 Spotkania z wychowawcami
godz. 1700 – 1800  Dyżur nauczycieli
 
20.01.2021 r. (środa)
Klasy I – III   
godz. 1530 – 1630   Dyżur wychowawcy (propozycje ocen)
 
27.01.2021r. (środa)
zebranie podsumowujące I półrocze
Klasy I – III   
godz. 1730   Spotkania z wychowawcami
godz. 1815 – 1915   Dyżur nauczycieli
 
zebrania w II półroczu
 
24.03.2021r. (środa)
Klasy I - III    
godz. 1630  Spotkania z wychowawcami
godz. 1700 – 1800  Dyżur nauczycieli
 
19.04.2021r. (poniedziałek)
Klasy III
godz. 1530 – 1630  Dyżur wychowawcy (propozycje ocen)
 
19.05.2021r. (środa)
Klasy I – II    
godz. 1630   Spotkania z wychowawcami
godz. 1700 – 1800  Dyżur nauczycieli
 
14.06.2021r. (poniedziałek)
Klasy I – II    
godz. 1530 – 1630    Dyżur wychowawcy (propozycje ocen)