Współpracujemy z uczelniami wyższymi


26 marca Pani Dyrektor Małgorzata Koziarska - Sip podpisała w imieniu naszej szkoły
Umowę Partnerską
z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu,
Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. 


 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie

W dniu 12 kwietnia 2016 II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie podpisało umowę partnerską ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. W ramach realizacji przedsięwzięcia „klasa akademicka SGH” klasa Ia została objęta patronatem tej uczelni. Uczniowie będą brali udział w zajęciach dydaktycznych SGH oraz ważnych wydarzeniach tej uczelni. W II LO zostanie zorganizowany Dzień SGH.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 
Wydział Historyczny

Instytut Historii
  Uczniowie korzystają z opieki merytorycznej pracowników Instytutu, uczestniczą w zajęciach, wykładach oraz w sesjach i konferencjach naukowych; projekt „Klasa akademicka”.

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
W roku szkolnym 2015/2016 została podpisana umowa partnerska pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie a Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Efektem tej współpracy ma być utworzenie klasy antropologicznej, nad którą merytoryczną opiekę będą sprawowali pracownicy Instytutu oraz współpraca dydaktyczna


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
W roku szkolnym 2015/2016 II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie podpisało umowę partnerską z WydziałemNauk Politycznych i Dziennikarstwa  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu.Celem umowy jest współpraca dydaktyczna oraz objęcie patronatem.

Instytut Kultury Europejskiej UAM
W roku szkolnym 2016/2017 II Liceum Ogólnokształcące po raz kolejny podpisało porozumienie z Instytutem Kultury Europejskiej UAM w sprawie objęcia patronatem projektu działającego w szkole pod nazwą Koło Naukowe Medioznawców.
 
Wydział Chemii
W roku szkolnym 2017/2018 II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Koninie podpisało porozumienie z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie objęcia patronatem klas biologiczno- chemicznych. Efektem współpracy ma być utworzenie klas akademickich - współpraca dydaktyczna.

 
 
Porozumienie zawarte w 2013 roku w sprawie objęcia przez Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska patronatu nad grupą młodzieży     II LO. W ramach współpracy wykładowcy tego wydziału uczestniczą w Festiwalu Nauki w naszej szkole, poszerzając wiedzę naszych uczniów dotyczącą  ochrony środowiska.
  
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Udział uczniów w konkursach, wykładach i warsztatach Instytutu Neofilologii
oraz w spotkaniach z politykami i samorządowcami organizowanymi przez Instytut Politologii.Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych

Od roku szkolnego 2007/2008 uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Wielkiej Lekcji Geografii organizowanej w ramach Explorers Festiwal przez Łódzki Klub Trekkingowy oraz Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.WLG to udział w wykładach i prezentacjach prowadzonych przez nauczycieli akademickich, pracowników wyższych uczelni z Warszawy, Łodzi, Poznania, Krakowa oraz podróżników, odkrywców, fotografów i eksploratorów wszystkich części świata.

 

W roku szkolnym 2014/2015 podpisano umowę o współpracy z Wydziałem Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Celem porozumienia jest przybliżenie młodzieży licealnej problemów funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy, dysponującej nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi oraz precyzyjnymi narzędziami statystyczno-ekonometrycznymi analizy ekonomicznej.
Projekt „Klasa patronacka”


 
NASZE KANAŁY