Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca
Maja Piczman, klasa 2h  

Wiceprzewodnicząca:
Kalina Kulczak, klasa 2h 

Skarbnik
Amelia Staciwa, klasa 2l 

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego:
p. Magdalena Janiak 
p. Paulina Bączkiewicz 
 

NASZE KANAŁY