Zarządzenie WKO z dnia 30 stycznia 2020

Załącznik nr 1

Planowane oddziały

Regulamin szkolnej komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie WKO z dnia 26 lutego 2020

Wykaz zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

Wykaz zawodów - uzupełnienie

"Uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata, finalisty lub zajęli odpowiednio wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych w poprzednich latach szkolnych, zachowują swoje uprawnienia w procesie bieżącej rekrutacji, pomimo że nie zostały one uwzględnione w załączniku do aktualnego Zarządzenia Nr 110.1.12.2020..."
http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/rekrutacja-rok-szkolny-20202021/2020/03/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-archiwum/

Zmiany w organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

NASZE KANAŁY