Rada Rodziców

II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Koninie
rok szkolny 2017/2018


Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców
p. Natalia Płocharska

Wiceprzewodniczący
p. Zbigniew Busse

Sekretarz Prezydium Rady Rodziców
p. Maria Swacińska

Członkowie Prezydium Rady Rodziców

p. Sylwia Drzewiecka
p. Wioletta Olejniczak
p. Robert Olejnik
p. Elżbieta Wojda
p. Alina Zimna
p. Agata Żabierek

Konto Rady Rodziców:
PKO BP SA Oddział 1 w Koninie,
nr konta: 85 1020 2746 0000 3102 0064 2512
NASZE KANAŁY