Z wielką radością informujemy, że II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie zakwalifikowało się do udziału w projekcie edukacyjnym „Przygoda z przyrodą - Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy”.

Projekt ten jest dofinansowany przez Fundusze Unii Europejskiej oraz  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, natomiast beneficjentem jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Będą to zajęcia terenowe organizowane jesienią tego roku oraz wiosną 2020 przez pracowników naukowych Wydziału Biologii UAM w Stacji Ekologicznej w Jeziorach dla uczniów klas.
W stacji tworzona jest przede wszystkim baza badawcza, zaplecze pomiarowe w zakresie pozyskiwania danych w terenie. Pracownicy zajmują się zarówno dydaktyką akademicką jak i edukacją przyrodniczą, które pozwalają łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką terenową.
„Przygoda z przyrodą - Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy” to cztery dni, na które składa się 36 godzin zajęć terenowych, laboratoryjnych i stacjonarnych. Ich celem jest podniesienie kompetencji w zakresie:​
- umiejętności matematyczno-przyrodniczych,​
- umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),​
- umiejętności kreatywnego myślenia i twórczego wykorzystania wiedzy
  w obszarze nauk przyrodniczych,​
- umiejętności rozwiązywania problemów oraz​
- umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.​
Rekrutacja uczniów rozpocznie się we wrześniu. Koordynatorem projektu jest nauczyciel geografii pani Grażyna Kowalewska.