Grono pedagogiczne

język polski:
Elżbieta Chabros
Agnieszka Dziamska
Danuta Godyń
Dorota Kulesa
Joanna Piasecka-Rusin
Małgorzata Ptak
Barbara Wiatrowska
Renata Zajdlic

wiedza o kulturze:
Elżbieta Chabros
Danuta Godyń
Paulina Bączkiewicz

zajęcia artystyczne:
Elżbieta Chabros
Paulina Bączkiewicz

język angielski:
Agata Bielecka
Anna Gałecka
Joanna Kondrak
Magdalena Marciniak
Aleksandra Matyjasik
Anna Piczman
Małgorzata Sadowska
Bartłomiej Siemiński
Katarzyna Szkudelska
Magdalena Szudkowska
Karolina Wiechecka
Anna Wolak-Tomaszewska
Agata Żerkowska

język hiszpański:
Małgorzata Sadowska
Agnieszka Plich

język łaciński w naukach humanistycznych:
Aleksandra Stybel

język łaciński w naukach przyrodniczych:
Aleksandra Stybel

język niemiecki:
Magdalena Janiak
Michał Janiak
Katarzyna Motylewska
Paulina Owsianna
Anna Pawlicka
Agnieszka Sakowska
Magdalena Szulc
Linda Wisialska

biologia:
Iwona Andrzejak
Natalia Busselt
Lidia Działak
Dorota Olek 

chemia:
Natalai Busselt
​Wioletta Kałużyńska
Ewa Mitulska

fizyka:
Sławomir Maciejewski
Jan Milwicz
Grażyna Nowak

fizyka w medycynie:
Sławomir Maciejewski
Grażyna Nowak

przyroda:
Grażyna Nowak
Grażyna Kowalewska
Ewa Milewska

geografia:
Grażyna Kowalewska
Małgorzata Koziarska-Sip
Magdalena Wawrzyniak

turystyka i krajoznawstwo:
Grażyna Kowalewska

historia / historia i społeczeństwo / wiedza o społeczeństwie:
Paulina Bączkiewicz
Aneta Bylewska-Kurek
Aleksandra Kudła
Arkadiusz Podemski
Magdalena Tomaszewska
Andrzej Warda


matematyka:
Olga Mikołajczyk
Alicja Fijałkowska
Iwona Karmowska
Anna Kaźmierczak
Jan Milwicz
Elżbieta Pilch - Pogodska
Arletta Robak

informatyka:
Wiesława Amietszajewa
Alicja Fijałkowska
Jan Milwicz
Elżbieta Pilch - Pogodska
Andrzej Rusin

podstawy przedsiębiorczości / ekonomia w praktyce:
Magdalena Tomaszewska

edukacja dla bezpieczeństwa:
Andrzej Rusin

wychowanie fizyczne:
Magdalena Grzymska
Marek Kulczewski
Elżbieta Lipińska
Justyna Markiewicz - Kuśmirek
Norbert Napierała
Dorota Rybacka
Sebastian Żerkowski

religia:
Beata Dańczak
s. Grażyna Mateusiak
Łukasz Ściślewski

etyka:
Agnieszka Dziamska

wychowanie do życia w rodzinie:
Beata Dańczak

pedagog:
Dorota Bugajczyk
Agata Szymczak

psycholog:
Magdalena Kanecka

bibliotekarz:
Ala Piotrowska-Czarny
Katarzyna Motylewska


świetlica:
Magdalena Wawrzyniak

wstęp do psychologii:
Magdalena Kanecka
NASZE KANAŁY