Sprzątanie Świata 2018
21.09.2018
Sprzątanie Świata 2018
21 września 2018 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w największej w Polsce ekologicznej akcji „Sprzątanie Świata”. Tegoroczne hasło to: „Akcja – segregacja 2x więcej, 2x czyściej”. Głównym celem tej akcji jest rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami. Idea sprzątania świata ma również na celu pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi. Miejscem tegorocznych działań był las w Niesłuszu. W sprzątaniu uczestniczyli uczniowie z klas 1 a, b, c, d, e, f, g, h, 2 f i 2 g i nauczyciele. Z pewnością udało im się poprawić stan naszej najbliższej okolicy. Dziękujemy za czynny udział wszystkim uczestnikom.
Koordynatorem akcji była p.  Iwona Andrzejak 
NASZE KANAŁY