Patronat nad klasami biologiczno-chemicznymi
21.06.2018
Patronat nad klasami biologiczno-chemicznymi
Dnia 12 czerwca 2018 roku II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego podpisało porozumienie w sprawie objęcia patronatem przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu klas biologiczno-chemicznych. Koordynatorami będą: prof. dr hab. Anna Gąsowska z Wydziału Chemii UAM i Ewa Milewska - nauczycielka chemii w naszej szkole. Dzięki porozumieniu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych, wykładach oraz warsztatach odbywających się na Wydziale Chemii . W ramach współpracy, również w naszej szkole, będziemy gościć pracowników UAM, którzy poprowadzą wykłady poszerzające wiedzę z zakresu chemii. Jednocześnie uczniowie będą uczestniczyć w „Akademii Projektów Chemicznych” – międzyszkolnych konkursach na najlepsze sprawozdanie z pracy badawczej. Serdecznie dziękujemy i liczymy na owocną współpracę ! 
NASZE KANAŁY