Olimpijczycy w II LO
27.04.2020
Olimpijczycy w II LO
           Mateusz Roskosz i Jakub Łukomski zostali finalistami XIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w 2020r. Olimpiada wymaga wszechstronnej wiedzy dotyczącej wojskowości polskiej i powszechnej, a na ostatnim etapie wymagano wiedzy z całości historii. Olimpiada była wieloetapowa  i zaczęła się jeszcze jesienią 2019. Dopiero po kilku egzaminach pisemnych i ustnych najlepsi uzyskali tytuł finalista szczebla centralnego co zwalnia z matury z historii z maksymalną liczbą punktów.  Przed nimi jeszcze walka o tytuł laureata, co nastąpi w Warszawie w lepszych czasach.
Gratulujemy! 
NASZE KANAŁY