Komunikat - rok szkolny 2020/2021
28.08.2020
Komunikat - rok szkolny 2020/2021
Drogie Uczennice, drodzy Uczniowie,  szanowni Rodzice,
czekamy na Was i na nowy rok szkolny! W końcu zaczynamy, choć częściowo
w innej formie. Cieszymy się bardzo z faktu, że wszyscy ponownie możemy się spotkać. W ostatnich dniach dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły intensywnie przygotowywali się do rozpoczęcia nauki w tym roku szkolnym.
W czasie epidemii COVID-19 dla naszego wspólnego bezpieczeństwa konieczne jest przestrzeganie następujących zasad higieny:

ZASADY OGÓLNE
 • Do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi.
 • Przy wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce oraz założyć maseczkę.
 • Poruszanie się po szkole poza salą lekcyjną obowiązkowo w maseczce lub przyłbicy.
 • Należy zachować, w miarę możliwości, bezpieczną odległość od siebie pomimo założonej maseczki lub przyłbicy. Uściski, uściski dłoni itp. są niestety nadal nie zalecaneJ
 • Na początku roku szkolnego ponownie wyjaśnimy Wam zasady higieny.
 • W budynku szkoły wprowadzony został ruch prawostronny, a miejscami jednokierunkowy.
 • Do szkoły wchodzimy czterema wejściami.
 
ZAJĘCIA
 • W każdej klasie dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk. Wszyscy uczniowie, przed wejściem na lekcje, muszą dokładnie zdezynfekować ręce.
 • Sale będą regularnie wietrzone.  
 • Rozmieszczenie stołów i miejsca siedzące są określone i nie wolno ich zmieniać.
 •  Każda sala lekcyjna jest dokładnie sprzątana i dezynfekowana po zajęciach.
 • Na zajęciach należy korzystać ze swoich przyborów i podręczników.
 
 
 
POSTĘPOWANIE I OBOWIĄZKI W PRZYPADKU CHOROBY
• Uczniowie, którzy wykazują jakiekolwiek objawy chorobowe niezwłocznie udają się do pielęgniarki szkolnej.
 
Mamy świadomość, że obecna sytuacja nie pozwala na beztroskie rozpoczęcie nauki w szkole. Z jednej strony jesteśmy przekonani, że powyższe działania są ważne i potrzebne, a z drugiej strony staramy się, aby mimo przeciwności losu,  w szkole panowała atmosfera sprzyjająca nauce i dobrym relacjom.
 
Wszystkim Wam, a  szczególnie naszym nowym Uczniom życzymy szczęśliwego rozpoczęcia nauki w szkole - z pewnością siebie, wytrwałością i dużym optymizmem przywitamy  razem rok szkolny 2020/21.
 
Dyrektor II LO 
Małgorzata Koziarska-Sip 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NASZE KANAŁY